...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޑައްކު
ނ.
(1) ހަނޑުލާއި ބިންބިފަދަ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅޭ ތަންތަނަށް އެޅިފައި ހުންނަ އޮށްޓަރު.
(2) ބަސްތާފެޅިގެން ތަންތަނަށް އެޅިފައި ހުންނަ ހަކުރާއި، ފުށާއި، ސިމެންތި ފަދަ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަޑުއްކަ . ފަޑުއްކަތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ