...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޑައްކުތެޅުން
މ.
(1) ހަނޑުލާއި ބިންބި ފަދަ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅޭ ތަންތަނަށް އެޅިފައި ހުންނަ އޮށްޓަރުތައް ނަގައި ސާފުކުރުން.
(2) ބަސްތާ ފެޅިގެން ތަންތަނަށް އެޅިފައި ހުންނަ ހަކުރާއި، ފުށާއި، ސިމެންތި ފަދަ ތަކެތި ނަގައި ސާފުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަޑުއްކަތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ