...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޑި
ނ.
(1) އެނދާއި އުނދޯލި ފަދަ ތަކެތީގެ ދެކޮޅާއި، ބިތްދޮށުގައި ހުރަސް ތޭރިމައްޗަށް ފަތިހަރުކޮށް ހަދައިފައިވާ ބައި.
(2) ފުރާދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ދެފަހަރު މަތިކަން މަތީގައި ތޭރިޖަހައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަބައި.
(3) އަރާފައިބަން ހަދާފައި ހުންނަ ސިޑި އާއި ފާލަން ފަދަ ތަންތާގައި އަރިމަތީގައި ހިފޭ ގޮތަށް ހަދައިފައިވާ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ނައިބުފަތް . ބުޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޮޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . އޮޑި . ފަޑިއެޅުން . ފަޑިމައްޗަށް އެރުން . ފަޑިދަޓުފެލެޔާ . ފަޑިޔާ . ފަޑިޔޭކާލަ . ދިމާއުނދޯލި . ތޭރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ