...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޑިޔޭކާލަ
ނ.
(ގ.) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ މަތިކަން މަތީގައި ވަކި ހިސާބެއްގައި އަޅާ ފަޑިއެއް ހަރުކުރުމަށް މަތިކަނާ ފަޑިޔާ ދޭތެރެއަށް ލައްވައިފައި ހުންނަ ތޭރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ