...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޑީކޮޅުންބޭރަށް ދިއުން
"ފަޑީކޮޅުންބޭރަށް ދިއުން" މ.
މަޖާޒު:
އެއްޗެއް އަތްމަތިވެފައި، ނުލިބި ދިއުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަޑީކޮޅުންބޭރަށް ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ