...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޓާސް
ނ.
ބޯކަރުދާސްފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައި އެތެރެއަށް ބަޑިބޭސް އަޅައި ކޮޅުގައި ފުކެއްލައިފައި އޮންނަ ހިމަކުޑަ އެއްޗެއް.
މިއީ ކުޅިވަރަށް ޖަހާއެއްޗެކެވެ.
މީގެ ފުކުގައި ރޯކޮށްލީމާ ވަރަށް ބާރަށް ގޮވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުފަޓާސް . ބޯބަންފަޓާސް . ފަޓާހާ . ފަޓާސްގޮއްވުން . ފަޓާސްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ