...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޓުލޫނު
ނ.
ދެފަޔަށް ވަކިން މެހިފައިއުނަގަނޑަށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ގޮތަށް ފަހައިފައި ހުންނަ ފޭރާމެއް.
ޢާންމުގޮތެއްގައި މީގެ ދެފަރާތުގައި ދެފައިކޭޓާއި ފުރަގަހުގައި ޖީބު ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުބައިން . ކައްގަނޑު . ފަޓުލޫނުބުރި . ފަޓުލޫނުފޮތި . ގައީއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ