...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޔާ
ނ.
(ގ) ފައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރެސްފައި . ރާމާމަކުނު . ބަޅާބޫޅިވުން . ބޭނޑު . ބޮނދުދޫނި . ކަށިބޯ . ކަންނެޔޮބަލިކަން . ކަފަކަފުން . ކާފައިބެ . ކާފައިތަ . ކާޑުބަލި . ކުކުޅުފައިފިލާ . އަހިފަތުކަހަނބު . އުކުޅުވަޅު . އޮޅުލާމިޔަރު . އޮޑުވުން . ވާބޯމަޑި . މައިބަފާގޮވުން . މަދިރިފައި . މަސްފަތަފޮޅި . ދެބަފާދަރި . ދެކާފައިން . ތަނބިކަށި . ލަގަނާ . ގިނިކާމާ ދޫނި . ޚުދުމުޚްތާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ