...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޖުރު
ނ.
(1) ފަތިހުގެ އަލި.
(2) ފަތިސްވަގުތު ވުމުން އަންނައިރު އިރުމަތިފަރާތު އުދަރެހުން އަރާދުންކުލަ.
(3) ފަޖުރު ތަރީގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސަނާތުތަރި . ހާރުދަން . ރޯދަ . ރޯދައަށްހުރުން . ބޮޑުތަރި . އަލިދަންމަތި . އަލިދަންމަތިވުން . މުނާޖާ . ފަތިހުގެތަރި . ފަތިސް . ފަތިސްވުން . ފަތިސްދަންމަތި . ފަޖިރި . ފަޖުރު . ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން . ފަޖުރުލުން . ފަޖުރުގެ އަލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ