...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން
"ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން" ނ.
އުދަރެހުން ފާޅުވާ ފަޖުރުތަރި އެރުމުގެ ނިސާން.
މިއީ، އިރުމަތިފަރާތު އުދަރެހުން، ރޮނގެންހެން މައްޗަށް އަރާފައި ހުންނަ އައްޔެއް ފާޅުވެފަައި، އެއަލި ކެނޑިގެން ގޮސްފައި، އެދިމާގެ މުޅި އުދަރެހަށް ތެފުރިގެން ދާއަލިކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ