...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޖުރުތަރި
ނ.
ފަތިސްވުމުގެ ނިޝާނެއް ދައްކައިދޭ ފަތިހު އަރާ އަލިތަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސަނާތުތަރި . ބޮޑުތަރި . ފަތިހުގެތަރި . ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ