...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޗިސް
ނ.
ގޮޓިކިޔާ ކުޅިތަކަކާއި، އެތެރެއަށް ތިމަރަ އަޅައިފައި ހުންނަ ރިހާކުރު ބޮލީގެ ހަ ބޮލިން ވަކިގޮތަކަށް ހަދައިފައި އޮންނަ ފޮތި ގަނޑެއްގެ މަތީގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިއީ، ހަތަރު މީހުން ބައިވެރިވެގެން ކުލޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްކާ . ބޮލިގަނޑު . ކުޅި . އަތުކުޅި . ފައްސިހި އެޅުން . ފަލަށް އެރުން . ފަޗިސްކުޅުން . ފަޗިސްއެޅުން . ފަޗިސްފޮތިގަނޑު . ފާތެއްޔަށްވެއްޓުން . ފާތެލި . ސިރުވަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ