...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޗިސްކުޅިބައި
ނ.
ރާޒުވާ ފަދައިން، ލިޔެލާ ޖަހައިފައި ހުންނަ ގޮޓިއޭ ކިޔާ ކުޅިތަކެއް.
މި ހުންނާނީ ހަތަރު ކުލައިގައެވެ.
ދެން އޮންނާނީ އެތެރެއަށް ތިމަރަ އަޅައިފައި އޮންނަ ރިހާކުރުބޮލީގެ ކުދިވަރުގެ ހަ ބޮއްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ