...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޗިސްއެޅުން
މ.
ފަޗިސް ކުޅޭއިރު ބޮލިތައް ތަޅުވާފައި އޮއްސައިލާއިރު އެއް ބޮލި ބަނޑުން، އަނެއް ފަސްބޮލި އުއްޑުން އޮތުން، އޭރުން އެ އެޅުނީ ފައްފަޗިހެކެވެ.
މިއަށް ފައްސިއްސެކޭވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ