...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޚުރު
ނ.
(1) ނަފުސުގެ ޤަދަރާއި މެދު ކުރެވޭ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އިޙްސާސް.
(2) ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ތިމާދެކޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ތިމާ، ނުވަތަ ތިމާގެ ގާތްމީހަކު ކުރުމުން ތިމާއަށް އިޙްސާސްވާ އުފާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަބުރުހިފެހެއްޓުން . މޭފުއްޕުން . ޤައުމިއްޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ