...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޚުރުވެރިޔާ
ނ.
(1) ނަފުސުގެ ޤަދަރާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އިހްސާސްލިބި ހުރިމީހާ.
(2) ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ތިމާ ދެކޭކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ތިމާ ނުވަތަ ތިމާގެ ގާތްމީހަކު ކުރުމުން ތިމާއަށް އުފާވެރިކަން އިހްސާސްވާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ