...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޟީޙަތް
ނ.
(1) ބޭޒާރު.
(2) ބަދުނާމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްމެދަށް ނެރުން . ރެޓުވުން . ބަރަހަނާ . ބަރަހަނާކުރުން . ބަރަހަނާވުން . ބަދުނާމު . ބަދުނާމުކުރުން . ބޭޒާރު . ބޭޒާރުކުރުން . ބޭޒާރުވުން . ފޮށާގަނޑުބޭލުން . ދުނިޔޭގެލަދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ