...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޤީރު
ނ.
(1) ކާބޯތަކެތި އަތްމަތީގައި ނެތްމީހާ.
(2) މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހާ.
ނއ.
(3) ނުފޯރާ.
(4) ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިކަމެތި . ނިކަމެތިކަން . ނިކަމެތިވުން . ބިކަ . ފަކީރުވުން . ފަކީރުމީހާ . ފޮށާކެނޑުން . ދުނިޔެދަތިވުން . ދޫކަރި . ދެރަ . ދެރަކަން . ދެރަވުން . ތޫކަރި . ޞަދަޤާތް . ޞަދަޤާތްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ