...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާހަގަޖެހުން
މ.
އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ނިޝާނެއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިންޖެހުން . މިންޖެހުން . މުށިޖެހުން . ފާހަގައެޅުން . ފާފުކަޖެހުން . ތައްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ