...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާހި
ނ.
(1) އެއްނަރު ފައްޓަރުގެ ދެކޮޅުގައި ހޮޅިކޮޅެއްހެން ހަދައި ބޮޅެއްލައިފައި އޮންނަ އެތި.
(2) ނަނުފަދަ އެއްޗެހީގެ ކޮޅުގައި ދެއެއްޗެއް ގުޅުވުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ މަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުއެޅުން . ރޯ . ކޮނޑަލިޖެހުން . ވެންޖެހުން . މަހި . ފާހިދެމުން . ފާހިލުން . ފެންމުޑި . ގޮތް ނެތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ