...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާހިލުން
މ.
(1) އެއްނަރު ފައްޓަރު ފަދަ ތަކެތީގައި ފާހި ހަރުކުރުން.
(2) ވަކިގޮތަކަށް ހަދައިފައި ހުންނަ މަޅިއެއްގެ ޒަރީޢާއިން އެއްނަނު އަނެއް ނަނާ ގުޅުވުން.
(3) ފާހިހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ