...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާހިޖެހުން
މ.
(1) ކާށިތަކެއް އެއްކޮށް ފަތީލުން.
(2) ބުޅީގެ ފިލިތުގާ ލޯވަޅެއް އަޅާ، ނުވަތަ ބުޅީގެ ފިލިތުކޮޅު ހިމަކޮށް ލަނބައިލައި ނަނު ނުވަތަ ކަންވާރު ލެއްވޭގޮތަށް ހެދުން.
(3) ނަނުފަދަ އެއްޗެއްގެ ކޮޅު އަނެކައްޗަކާ ގުޅުވުމަށް ބޮޅެއް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮނޑަލިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ