...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާށަނާ
ނ.
ހަތްދަށުކޮލީގެ ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރަކިރަނިން . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ކޮލީނަން . ފާށަނާކަން . ފާށަނާކިލެގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ