...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާނަބަސަނދު
ނ.
ގައިންގަޔަށް އަރާ ހަމުގެ ބައްޔެއް.
މިއީވަރަށް އަވަހަށް ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ.
މިބަލީގެ ފަނި، ހަށިގަނޑަށް ވަންނަތާ 11 ދުވަހާ 81 ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ގަދައަށް ހުން އާދެއެވެ.
ހުން އަންނަތާ 42 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރަތްކުލައިގެ ބިހިތަކެއް ނަގައެވެ.
މިބިހިތައް ބޮޑެތިވެ ފޮޅުތަކަކަށް ބަދަލުވެ، ކުރަމަގާލިލައި، 21 ދުވަސް ފަހުން ކުރަމަގާލިތައް ނެއްޓިދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ