...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާނައޮންނާނީ ގާދަށުގައެވެ
"ފާނައޮންނާނީގާދަށުގައެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) (1) މީހަކު ކަމެއް ކޮށްފާނަމޭ ބުނުމުން އެކަން އޭނާއަށް ނުވެވޭނެކަމަށް ހީވާތީ ބުނާ ބަހެއް.
(2) މީހަކު ކަމެއް ކޮށްފާނަމޭ ބުނީމާ އެކަން ކުރުވުމަށް މަލާމާތުން ހިތްވަރު ދިނުމަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ