...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާނަމިޔަރު
ނ.
މިޔަރުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ މިޔަރަކީ މިޔަރުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްކޮޅު މެދުމިން، ނަގޫފަތުގެ ދިގުމިން މަހުގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރު، ގިނަމިޔަރާ ޚިލާފަށް ނިއްގަޑާއި ވަރަށް ކައިރިން ބޮލުގެ ދަށްފަރާތުގައި އަނގަހުންނަ މަހެކެވެ.
މިބާވަތުގެ ޅަމިޔަރުގައި ހުރަހަށް ކަޅުމުށި ކުލައާއި ރީނދޫ ކުލައިގެ ގަޅިތަކެއް ހުރެއެވެ.
ބަނޑޫދަށް ފަރާތުގައި ހުންނާނީ ހުދުކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލައްޖެހިމިޔަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ