...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާނު
ނ.
(1) މޮޅުކުރުމުގެ ގޮތުން މީހުންގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ގުޅާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ކަލޭގެފާނު، ކަނބުލޭގެފާނު، ބީފާން.
(2) (ގ) ފަނިފަކުސަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނާ . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހަތަރު ޚަލީފާ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްއަޖައިބު . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިރުއްދާ . ހިތިދުވަސް . ހިޖުރަ . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހެޔޮނުބައި . ނަބިއްޔާ . ނަބީކަލޯގެ . ނައިބުފަތް . ނައްޞު . ނަޞާރާދީން . ނިއްވުން . ރަހާ . ރަނި . ރަންމަތީލުން . ރައުޟާ . ރަސޫލާ . ރަސްކަލާ . ރަސްކަލުން . ރަސްގެ . ރާޖާ . ރޭނުން . ބައިސާ . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބަޑިބޭހުކުޅިވަރު . ބާދުޝާ . ބާސާ . ބުރަކިރަނިން . ބުރާޤުފުޅު . ބުރުދާ . ބެލޫނި . ބޮޑުހިތި . ބޮޑުކިބާ . ބޮޑުފާތިހާ . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ބޮޑުތަރުތީބު . ބޮޑުތަކުރުފާނު . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޮޑުތާހީދު . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ކައްތިރިމުދި . ކަފަންސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ