...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާނޫޒު
ނ.
މަޢުދަނުން ހަދާފައި ހުންނަ ބައްތިއެއް.
މިއީ ކަރާސީނު ތެޔޮ އަޅައިގެން ދިއްލާ ފަތި ފީތާއެއްލައިފައި ހުންނަ ބައްތިއެއް.
މިބައްތީގެ ހޮޅި ހުންނާނީ ވަށްކޮށް ނަރު ދުނިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުގަނޑުފާނޫޒު . ބޯރުދޫބައްތި . އެޅުވުން . ފާނޫޒުހޮޅި . ފާނޫޒުބައްތި . ފާނޫޒުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ