...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާނޫޒުހޮޅި
ނ.
ފާނޫޒުގެ ހުޅުގަނޑު ނިވުނަ ނުދިނުމަށް ހުޅުގަނޑު ވަށައިގެން ޖަހައިފައި ހުންނަ ހޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ