...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާނޯ
ނ.
(1) ފާން.
(2) ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިން ރަސްކަމުގެ ކޮއިލުގެ ބޭރުގައި ހުރި ބޮޑު ދެބުދުން އެއްބުދުގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖުއްޅޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ