...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާން
ނ.
(1) އަލި.
(2) ކަނޑުގައި ރާޅުނެތުމުން ވެފައި އޮންނަ އޮމާން.
(3) ތެމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސް . ހައިޑުރިޖަން . ހަލަކަ . ހުންގާނު ގޮނޑި . ހުންގާނުސަރަކަ . ހުޅު . ހުޅުހިފުން . ހުޅުއެޅުން . ހުޅުލުން . ހުޅުގަނޑު . ހުޅުޖެހުން . ހުތްބޭސް . ހޭރިޔާ . ހޭރިޔާ ދަތުރު . ހޭރިޔާކުރުން . ހޭމަސަކަވަރުނަ . ހޮނު . ހޮނުއެޅުން . ނަރުސިނގު . ނާށިއަނގުރު . ނިއްވުން . ނިވާލުން . ނިވުން . ރަންކަނި . ރަންމަތީލުން . ރެއިފާން . ރެދަން . ރޭފާންވުން . ރޯ . ރޯކުރުން . ރޯކެޅައުން . ރޯކޮށްލުން . ރޯވުން . ބަނގުއާވި . ބަތާވިގާ . ބަޑި . ބަޑިހިލަ . ބިންދާބަޑި . ބިބުނި . ބިމުނި . ބިލެތް ހެދުން . ބިލެތްހުނި . ބުރުމާ . ބޫނި . ބޮލާފޮށާއެޅުން . ކަނބުރުއުނދުން . ކަނދު . ކަންފަތްގަނޑު . ކަޅުކާވިޔާ . އަނދެކާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ