...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާންކަން
ނއނ.
(1) ކަނޑުގައި ރާޅުނެތުމުން ވެފައި އޮންނަ އޮމާންގޮތް.
(2) ސާފުއަލިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭމަސަކަވަރުނަ . އަލިކަން . އަލިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ