...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާންތިލަ
ނ.
އާނުކެނޑުންފަދަ ކަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ އެއްކޮޅު ފަތިކޮށް، އަނެއްކޮޅު އޫކޮށް ހުންނަ ދަގަނޑެއް.
މީގެ އޫކޮށް ހުންނަ ކޮޅު ހަމައަށްވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާންތެލަ . ފޮރޯތެލަދަގަނޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ