...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާންތެޔޮ
ނ.
(1) ބޯކިރު، ނުވަތަ ކާށިތެޔޮ އަވީގައި ބެހެއްޓުމުން، މައްޗަށް އަރާ ސާފުކޮށް ހުންނަ ތެޔޮ (2) ބޮޑުމަހާއި މިޔަރު ފަދަ ތަކެތީގެ މޭގަނޑާއި ހަން، ނުވަތަ ބައެއް ޖަނަވާރުގެ ސަރުބީ އަވީގައި ހުރުމުން ނުކުންނަ ސާފުކޮށް ހުންނަ ތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާންތެލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ