...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރަ
ނ.
(1) ތަނެއް ނުވަތަ ބަޔަކު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ ބެލެހެއްޓުން.
(2) ކަމެއް ހިނގާގޮތް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ސިއްރުން ބަލާ ބެލުން.
(3) (ބދ.) ކުއްތާ.
(4) (ލ.) ފާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހެކިވެރިވެލާ . އިސްކަންދަރުދޮރޯށި . ވަގުލޮލުންބެލުން . މަކުޑި . މަތިކަރާބޭސް . މާރޮނޑު . މޭކައިރު . މޭވައްދަށަ . މޭފާރުބޭސް . މޭފާރުކަނދި . ފަހަތުން އަޅައިގަތުން . ފާރަވެރިކަން . ފާރުބުޑު . ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން . ފޯރި . ފޯރިއަށްތިބުން . ފޯރިމެރުން . ފޯރިޔަށްހުރުން . ފޯރީ . ފޯރީހެދުން . ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ދޮރުވާނު . ދޮރުފާރަވެރިކަން . ދޮރުފާރަވެރިޔާ . ތަގުޑިޖެހުން . ތޮޅޭފާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ