...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރަވެރިކަން
ނ.
(1) ފާރަވެރިކަމުގެ ވަޒީފާ.
(2) ނއނ.
ތަނެއް ނުވަތަ ބަޔަކު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ ބެލެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ