...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރަވެރިޔާ
ނ.
(1) ތަނެއް ނުވަތަ ބަޔަކު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮރުވާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ