...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރިސީ
ނ.
(1) ފާރިސްކަރައިގެ މީހުން ވާހަކަދައްކައިއުޅޭ ބަހުގެ ނަން.
(2) (ނއ) ފާރިސްކަރަޔަށް ނިސްބަތްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރޯޒު . ފާރިސްކަރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ