...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރުދޮށުކޭން
ނ.
އިހުގައި ބޮޑުފާރުދޮށް ނޮޅާމީހުނަށް ގެންދާ ކޭން.
މިކޭމުގައި ހުންނާނީ ބަތާއި، ހަނާކުރިމަހާއި ލޮނުލުނބޮޔާއި އުއްސަކުރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުމަލާފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ