...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރުދޮށްކޮށައި ދަމަށްއެރުން
"ފާރުދޮށްކޮށައިދަމަށްއެރުން" މ.
(1) އިހުގައި އިރުވައި ކޮލިލާފައި އަންގާ އެންގުމެއް.
މިއީ ބޮޑުފާރު ދޮށާއި ބުރުޒުތަކުގެ ކައިރިން ގަސްތައް ކޮށައި، ވިނަ ނޮޅައި ސާފުކޮށް ބުރުޒުތަކުގައި ފާރަޔަށް (ދަމަށް) ތިބުމަށް އަންގާ އެންގުމެކެވެ.
(2) އިރުވައިކޮލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ