...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރުގަނޑު
ނ.
(1) ހަށިގަނޑު ހަލާކުވެގެން ފާރުވެފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ތަންތަން.
(2) ވީރާނާވެފައިވާ ޢިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ފާރުން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިލުން . ރޯ . ރޯވުން . ބުރޫޖެހުން . ކަސްގަނޑު . ކުނި . ކުނިގަނޑު . ކުނިގަތުން . ކުރަބެއްދުން . ކޯދުލާއެރުން . މަސްރޯކުރުން . މަސްއެރުން . ފާރަގަނޑަ . ފާރާޑާ . ފާރުކުރުން . ފާރެގަނޑެ . ފޫދުން . ފެންހެދުން . ފޮނިމާތަނޑުން އެންދުން . ތޮށިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ