...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާރޮށި
ނ.
ގޮދަންފުށް ކަމީރުކޮށް މޮޑެވައްކޮށް ކުދިކޮށް ފިހާ އެއްޗެއް.
މީގެ މަޑުފާރޮށްޓާއި ހަރުފާރޮށި ހުރެއެވެ.
މަޑުފާރޮށި ހުންނަނީ، ފުށްގުޅަ އޮތްގޮތަށް އޮވެ ފުފި، ފިހެވިފައި މަޑުކޮށްގެން ހަރުފާރޮށި ހަދަނީ މަޑުފާރޮށި މަތީ ކިބައަށާއި ދަށު ކިބައަށް ވާގޮތަށް ކަފައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އުނދުނަށްލައި ހަރުކޮށްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާނަކަޓާ . ނާނު . ބޮޑުބިސްކޯދު . ކުޅިފާރޮށި . މަތީކިބަ . މަޑުފާރޮށި . ފައުބިސްކޯދު . ފައުބިސްކޯޒު . ފާރޮށި . ފާރޮށިކުނޑި . ފާރޮށިއުނދުން . ފާރޮށިގެ . ފާރޮޓި . ފުށްޖެހިމަސް . ފޫކިބަ . ދަނޑިފާރޮށި . ގުއްބު . ޕާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ