...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާބޯމަސް
ނ.
ކޯމަހުގެ ވައްތަރެއް.
މި މަސް ފެންމައްޗަށް އަރާއިރު އަނގައިން ފެންތަކެއް ބުރުވާލާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ