...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޅަ
ނ.
ފެންފޯޢްރުކުގެ ފަނުގެ ތިރީބައި.
މިބައިހުންނާނީ ރުކުގައި ހިފައިފައެވެ.
ފަން ދޮންވެގެން ވެއްޓޭއިރު ވެއްޓޭނީ މިބަޔާއެކުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުފަތް . ބަލަބިންފާޅަ . ބިންފާޅަ . ބިންގަދަފާޅަ . ބިމުޑިބާޅަ . މުދުން . މެންކަފާޅަ . ފަތަހާ . ފަތަސް . ފަތާމީހާ . ފާޅަގަނޑު . ފެންކަފާޅަ . ތިރިފާޅަ . ސިއްދަތުރަބޮވަނައިސްފާޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ