...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޅަވަށި
ނ.
(ޅ) އިހުގައި ހުވަދޫ މީހުން ކުދި ބޮނޑި އަޅަން ގެންގުޅޭ ރުކުފަތިން ހަދާފައިވާ ކުޑަވައްޓެއް.
މިހުންނާނީ މަތިޖެހޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ