...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޅަގަނޑު
ނ.
(1) ކުނި ނަގަން ފާޅައިން ހަދާފައި ހުންނަ އެތި.
(2) ކުޑަކުދީން ބާއްވަން ފާޅައިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެތި.
(3) ބައެއް ބާވަތުގެ ސައިކަލުގެ ކުރިމަތީގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ ޕުލާސްޓިކް ނިވާފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ