...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޅުކުރެއްވުން
މ.
(1) ދުނިޔެއަށް އައުން.
(2) ހާމަކުރެއްވުން.
(3) "ފާޅުކުރުން" މިބަސް މާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްސަނާޖެހުން . ފައުޅުކުރެއްވުން . ފާޅު . ފެންނުކުތުން . ފެންފާޅުވުން . ފެންގަނޑުޖެހުން . ފެންގަނޑޮޖެހުން . ފެންގަޑަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ