...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޅުވުން
މ.
(1) ސިއްރުވެފައިވާ ކަމެއް އެނގުން.
(2) ނިވައިވެފައިވާ އެއްޗެއްގެ ނިވާކަން ކެނޑުން.
(3) ހާމަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާމަވުން . ރަކިވުން . ބަނަވުން . ބަލިނެގުން . ބަޔާންވުން . ބޭޒާރު . ބޭޒާރުވުން . ބޮކިޖެހުން . ޅައިގާޖެހުން . އުދަ . ވިލާޖެހުން . މާވިހަވުން . މޫނުކަޅުވުން . މޫނުމަތިމިލުން . ފަނޑުވުން . ފައިދާވުން . ފައުޅުވުން . ފަޖުރުލުން . ފާހަގައެޅުން . ފާއްދައިލުން . ފުފުން . ފޭއްދުން . ދަންމަރުވުން . ދޮސްއެރުން . ތެތްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ