...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާމުލަދޭރި
ނ.
(1) ކޮލިލެވޭ ދަރަޖައެއް މިއީ އިހުގައި މާލޭގެ ހަވަރު ބެހިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ފާމުލަދޭރި ވަރުގެ ވެރިކަމަށް އިސްކުރައްވާ ބޮޑުބޭކަލަކަށް ދެއްވާ ފަންސަ ފުރަދާނަ ކަމުގެ ޢިއްޒަތުގެ ދަރަޖައެއް.
(2) ވަޒީރުކަމަށް ކޮލިލާފައި ތިއްބަވާ ބޮޑުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ބޮޑުމުސްކުޅި ކަމުގެ ޢިއްޒަތުގެ ދަރަޖައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ފާމުލަދޭރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ