...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާފަ
ނ.
ދީނާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭކުށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވާގެކައްފާރަ . ރުއްކަނދުވަސް . ބަނޑު ނަނު . ބަރަނިދަނޑި . ބިއްލޫރިގަނޑު . ބޫން . ކަޅަކި . ކައްފާރަ . ކައްފާރަދިނުން . ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . ކުނޑިލުއްސި . ކުދިދުންފަތް . އެޅުން . އޮއިނާށި . ވަށަނގުވާ . ވަރަޢަވެރިކަން . ވައިއަޑުކިޔުން . މަތިއަންދާއެތި . މަލަރުކުރުން . ފާފަވެރިޔާ . ފާތުކާ . ފާސިގު . ފާޙިޝްކަން . ފާޙިޝްކަންތައް . ފާޙިޝްވުން . ފުރޭތަހިފުން . ފޯވުން . ދުލުންފާފަވެރިވުން . ދޫކުރުން . ތައުބާ . ތައުބާވުން . ތައުބާލައިދިނުން . ތަޤުވާ . ތެޔޮވަޅު . ގުނާ . ގުނާކުރުން . ގުނާވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ